Drukarnia AJGO s.c.

Slider

Warunki techniczne

Plik przygotowany w formacie brutto z dodanymi 3 mm spadami.

Plik pdf powinien zawierać jeden użytek. Prosimy nie dokonywać własnych montaży na arkuszu.

Pdf powinien zawierać trimbox (zdefiniowany format netto pracy, po wydrukowaniu i obcięciu). Plik nie może zawierać żadnych znaczników drukarskich (paserów, linii cięcia, kostek kolorów, itp).

Prace jednorodne (identyczny format, orientacja, podłoże, nakład), należy przygotowywać jako wielostronicowy pdf.

„Dla prac typu książka lub broszura – okładka i środek powinny być zapisane w oddzielnych wielostronicowych pdf-ach.

W projektach opraw klejonych okładki należy zmontować uwzględniając grubość grzbietu (wielkość tę podaje Koncept Drukarnia). W projekcie pdf: jedna strona powinna zawierać: 4-tą okładkę, grzbiet, 1-szą okładkę. Druga strona: 2-gą okładkę, przerwę na grzbiet, 3-cią okładkę.


Przykład: Projekt dwustronnych ulotek A5, w 5 wersjach w nakładzie 5×100 egz., powinien być przygotowany jako jeden pdf, który będzie miał łącznie 10 stron: 1-sza strona to przód ulotki nr 1, 2-ga strona to tył ulotki nr 1, 3-cia strona to przód ulotki nr 2, itd. Każda strona to jeden użytek brutto.