Drukarnia AJGO s.c.

Slider

Nazewnictwo plików

W nazwach plików prosimy stosować jedynie litery łacińskie i cyfry.

Dopuszczalne znaki: „ ” spacja, „-” myślnik, „+” plus, „_” podkreślnik dolny.

Prosimy nie stosować w nazwach plików polskich znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych.